DỊCH VỤ LUẬT SƯ

    Cán bộ, công chức, viên chức có nên dùng tên thật trên Facebook?

    Cán bộ, công chức, viên chức có nên dùng tên thật trên Facebook?

    06/12/2023 19:45:36

    Việc thực hiện Nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt nhấn mạnh là cần phải diễn ra đều đặn, liên tục, và mọi lúc, mọi nơi trong quá trình thực hiện công việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy cán bộ, công chức, viên chức có nên dùng tên thật trên Facebook? Hãy cùng Luật Hòa Nhựt tìm hiểu qua bài viết dưới đây.