Tư vấn luật môi trường

Sản xuất cao su nộp phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp?

Sản xuất cao su nộp phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp?

29/01/2024 20:31:41

Theo quy định của Nghị định 53/2020/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất cao su phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Để biết tham nội dung chi tiết cùng tham khảo bài viết dưới đây: