Tư vấn luật bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện có thể thay thế giấy chứng sinh để hưởng chế độ thai sản?

Giấy ra viện có thể thay thế giấy chứng sinh để hưởng chế độ thai sản?

04/03/2024 20:40:00

Giấy ra viện được coi là một trong những giấy tờ quan trọng dùng làm căn cứ để hưởng các chế độ liên quan. Vậy, giấy ra viện có thể thay thế giấy chứng sinh để hưởng chế độ thai sản? Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết có liên quan.