Tư vấn luật nghĩa vụ quân sự

Người khuyết tật nhẹ có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

Người khuyết tật nhẹ có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?

02/08/2024 21:54:19

Người khuyết tật nhẹ có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng và phổ biến mà nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách và quy định liên quan đến việc miễn nghĩa vụ quân sự cho những người khuyết tật nhẹ.