Tư vấn luật doanh nghiệp

Phí môn bài doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện 6 tháng cuối năm

Phí môn bài doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện 6 tháng cuối năm

20/02/2024 16:43:52

Phí môn bài là một trong các khoản thu liên quan đến doanh nghiệp và thuộc ngân sách nhà nước. Trong trường hợp doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện trong 6 tháng cuối năm, việc áp dụng phí môn bài sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật.