BIỂU MẪU

    Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới theo Nghị định 98 mới nhất

    Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới theo Nghị định 98 mới nhất

    05/04/2024 16:10:18

    Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó quy định về mức tiền thưởng danh hiệu thi đua từ ngày 01/01/2024. Cùng tìm hiểu quy định về Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP tại bài viết sau: