Mẫu giấy mua bán xe máy, ô tô viết tay theo quy định mới

Mua bán xe máy, ô tô là một trong những giao dịch dân sự vô cùng phổ biến hiện nay. Thay vì lập hợp đồng mua bán xe máy, ô tô tại cơ quan có thẩm quyền thì nhiều người lại lựa chọn viết tay giấy mua bán ô tô, xe máy để gia dịch được thực hiện một cách nhanh chóng. Dưới đây là mẫu giấy mua bán xe máy, ô tô viết tay mới nhất.

Xe - phương tiện giao thông là các tài sản phải đăng ký quyên sử dụng nên việc mua bán, chuyển nhượng phải thực hiện theo các quy định. Để có thể chuyển nhượng xe do phát sinh việc mua bán thì các bên bắt buộc phải có hợp đồng mua bán xe. Vậy mẫu giấy mua bán xe viết tay có được sử dụng hay không? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau đây của Luật Hòa Nhựt để có câu trả lời.

 

1. Giấy mua bán xe viết tay là gì?

Giấy mua bán xe viết tay là văn bản ghi nhận sự thỏa thuạn của các bên về hoạt động mua bán xe, theo đó, bên bán xe sẽ giao xe theo đúng thỏa thuận về loại xe, biển số, giấy tờ, đặc điểm xe cho bên mua theo thời gian thỏa thuận, bên mua sẽ thanh toán tiền và nhận xe theo thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán xe viết tay đối tượng mua bán có thể là xe máy, ô tô.... tuy nhiên, dù là đối tượng nào thì hợp đồng mua bán xe cũng cần có thông tin tối thiểu như sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Tên hợp đồng mua bán (hợp đồng mua bán xe máy);

- Địa điểm, thời gian hợp đồng mua bán

- Thông tin của bên bán (bên A)

+ Họ và tên bên bán

+ Ngày tháng năm sinh

+ Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

+ Hộ khẩu thường trú

+ Nơi ở hiện tại

+ Số điện thoại liên hệ

- Thông tin bên mua (bên B)

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

+ Hộ khẩu thường trú

+ Nơi ở hiện tại

+ Số điện thoại liên hệ

- Các thỏa thuận mua bán xe:

+ Đặc điểm xe: Nhãn hiệu, loại xe, màu sơn, số máy, số khung, biển kiểm soát, giấy đăng ký xe cấp ngày nào, cơ quan nào cấp

+ Giá xe bằng số và bằng chữ

+ Thời điểm giao xe

+ Cách thức thanh toán

+ Thỏa thuận về nộ các khoản thuế, phí

+ Cam đoan

- Ký xác nhận của 02 bên.

 

2. Giấy mua bán xe viết tay có thời hạn bao lâu

Hiện nay, theo quy định của pháp luật dân sự về giao dịch dân sự hay về hợp đồng không có nội dung quy định về thời hạn của giấy mua bán xe viết tay. Trong nội dung của giấy mua bán xe chỉ đề cập đến thời hạn thanh toán và thời hạn giao xe.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BGTVT ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể tại Khoản 4 Điều 6 quy định:

"4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng kí xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số".

Như vậy, kể từ ngày lập giấy tờ mua bán thì trong vòng 30 ngày, bên mua phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đăng ký xe, biển số.

 

3. Giấy mua bán xe máy viết tay có giá trị pháp lý không?

Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hiệu lực hợp đồng như sau:

"1. Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo quy định của các bên hoặc theo quy định của pháp luật."

Như vậy, hiện nay, hợp đồng mua bán xe được lập thành văn bản và có thể được đánh máy hoặc viết tay và đều có giá trị pháp lý. Các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ với nhau như đã cam kết.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BGTVT:

"2. Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hóa đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, tặng cho xe (quyết định hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật:

b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

c) Đối với xe công an thanh lý: Quyết định thanh lý xe của cấp có thẩm quyền và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước;

d) Đối với xe quân đội thanh lý: Giấy chứng nhận đăng ký xe, công văn xác nhận xe đã được loại khỏi trang bị quân sự của Cục Xe - máy, Bộ Quốc phòng và hóa đơn bán tài sản công hoặc hóa đơn bán tài sản nhà nước"

Theo Điểm b nói trên thì giấy tờ mua bán xe cần phải có xác nhận công chứng, chứng thực. Như vậy, trong trường hợp mua bán xe, cá nhân để làm được thủ tục chuyển quyền sở hữu với chiếc xe đó thì bắt buộc giấy mua bán xe viết tay phải được công chứng, chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc tại ủy ban nhân dân cấp xã.

 

4. Mẫu giấy mua bán xe máy, ô tô viết tay mới nhất

4.1 Giấy mua bán xe máy viết tay:

Quý khách hàng có thể tải mẫu giấy mua bán xe máy dưới đây, hoặc soạn thảo trực tuyến (in ra và sử dụng) trong trường hợp cần thiết:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

 

Biển kiểm soát:..............................

Hôm nay, ngày............tháng............năm.............., tại......................., chúng tôi gồm có:
 

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông (Bà):..............................................................

Sinh ngày:............................................................

CMND số........................do Công an..............  cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú:.............................................

Nơi ở hiện tại:...................................................

Số điện thoại: ........................................................
 

BÊN MUA (BÊN B)

Ông (Bà):..............................................................

Sinh ngày:............................................................

CMND số........................do Công an..............  cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú:.............................................

Nơi ở hiện tại:...................................................

Số điện thoại: ........................................................

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe mô tô, với những điều khoản đã được hai bên và bàn bạc thỏa thuận như sau:
 

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu:

Loại xe:.................., màu sơn:....................., số máy:..............., số khung:............., biển số đăng ký:..........................theo "Đăng ký xe" số....................... do Phòng Cảnh sát Giao thông -  Công an.................cấp ngày................ (đăng ký làn đầu ngày..........)

Nguồn gốc xe:
 

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trang với giá là: .............. đồng (.....................đồng) và không thay đổi với bất kỳ lí do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vài biên bản bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào biên bản bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thỏa thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

 

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, điều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

    BÊN A  

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

BÊN B

(kỹ, ghi rõ họ và tên) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

 

Biển kiểm soát:..............................

Hôm nay, ngày............tháng............năm.............., tại......................., chúng tôi gồm có:
 

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông (Bà):..............................................................

Sinh ngày:............................................................

CMND số........................do Công an..............  cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú:.............................................

Nơi ở hiện tại:...................................................

Số điện thoại: ........................................................
 

BÊN MUA (BÊN B)

Ông (Bà):..............................................................

Sinh ngày:............................................................

CMND số........................do Công an..............  cấp ngày ...............

Hộ khẩu thường trú:.............................................

Nơi ở hiện tại:...................................................

Số điện thoại: ........................................................

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe mô tô, với những điều khoản đã được hai bên và bàn bạc thỏa thuận như sau:
 

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu:

Loại xe:.................., màu sơn:....................., số máy:..............., số khung:............., biển số đăng ký:..........................theo "Đăng ký xe" số....................... do Phòng Cảnh sát Giao thông -  Công an.................cấp ngày................ (đăng ký làn đầu ngày..........)

Nguồn gốc xe:
 

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trang với giá là: .............. đồng (.....................đồng) và không thay đổi với bất kỳ lí do gì.

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vài biên bản bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào biên bản bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thỏa thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

 

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. bên bán cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên mua cam đoan:

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, điều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

    BÊN A  

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

BÊN B

(kỹ, ghi rõ họ và tên) 

 

4.2 Giấy mua bán xe ô tô viết tay:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày...... tháng ......... năm .......

 

GIẤY MUA BÁN XE Ô TÔ 

 

Tên tôi là:...............................................

Số CMND/CCCD: ............................cấp ngày........................Nơi cấp:...........

Địa chỉ thường trú:..........................................

Số điện thoại liên hệ:..........................................

Là chủ xe ô tô/xe máy:

Biển số..................................Nhãn hiệu:..................................

Loại xe:................................Màu sơn:..........................................

Số máy:...............................Số khung.......................................

Chiếc xe trên được tiến hành bán cho:

Ông/Bà:.....................................................................

Số CMND/CCCD:.........................cấp ngày......................Nơi cấp...............

Địa chỉ thường trú:.................................................

Số điện thoại liên hệ:..............................................

Bên bán đã tiến hành giao xe và các giấy tờ liên quan đến xe, bao gồm:

.........................................................................................

Bên mua đã tiến hành giao đủ số tiền mua chiếc xe ô tô/gắn máy là......... đồng (Bằng chữ..........................) kèm theo biên nhận đính kèm.

Kể từ ngày..............tháng.............năm............. chiếc xe ô tô/xe máy mang biển kiểm soát........... thuộc quyền sở hữu của ông/bà.............Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng, lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của chính quyền UBND

cấp xã nơi người bán thường trú    

Người bán

    (Ký, ghi rõ họ tên)

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email luathoanhut.vn@gmail.com để được giải đáp. Trân trọng!