Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới theo Nghị định 98 mới nhất

Ngày 31/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó quy định về mức tiền thưởng danh hiệu thi đua từ ngày 01/01/2024. Cùng tìm hiểu quy định về Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP tại bài viết sau:

1. Có những hình thức khen thưởng nào?

Tại Điều 9 của Luật Thi đua khen thưởng 2022, những hình thức khen thưởng được quy định đa dạng và phong phú, thể hiện sự đa chiều và đa lớp của công lao cống hiến đối với xã hội và quốc gia. Cụ thể, Luật nêu rõ bảy hình thức khen thưởng chính như sau:

(1) Huân chương: Đây là một biểu tượng cao quý, thường được trao tặng cho những cá nhân có những đóng góp to lớn và xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, quân sự, xã hội và đặc biệt là những công lao xuất sắc đối với đất nước.

(2) Huy chương: Huy chương là biểu tượng của sự thành công và đạt được, thường được trao cho những cá nhân hay tập thể có thành tích nổi bật trong các cuộc thi, sự kiện, hoạt động quốc gia hay quốc tế.

(3) Danh hiệu vinh dự nhà nước: Đây là một sự tôn kính cao quý, thể hiện sự công nhận của Nhà nước đối với những đóng góp lớn lao, xứng đáng với danh hiệu này.

(4) Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”: Đây là hai giải thưởng lớn, thường được trao tặng cho những cá nhân, tập thể có công lao xuất sắc trong việc đưa đất nước phát triển, đồng thời giữ vững và phát huy những giá trị truyền thống.

(5) Kỷ niệm chương: Là biểu tượng của sự ghi nhớ và tri ân, thường được trao tặng trong các dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước.

(6) Bằng khen: Là hình thức khen ngợi nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa, thường được sử dụng để động viên và khích lệ tinh thần làm việc.

(7) Giấy khen: Là sự công nhận bằng văn bản về những đóng góp, thành tích xuất sắc, thể hiện tầm quan trọng của việc đánh giá và động viên từ cấp trên đối với cấp dưới.

Những hình thức khen thưởng này không chỉ là biểu tượng của sự công nhận mà còn là động lực lớn để mọi người tiếp tục đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Tại Điều 8 của Luật Thi đua khen thưởng 2022, các hình thức khen thưởng được đặc định rõ, đa dạng và linh hoạt, phản ánh đầy đủ sự đa chiều và đa lớp của đóng góp đối với xã hội và quốc gia. Cụ thể, Luật quy định năm loại khen thưởng như sau:

(1) Khen thưởng công trạng: Đây là sự công nhận cho những cá nhân, tập thể không ngừng có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thường xuyên đóng góp vào công cuộc quốc gia.

(2) Khen thưởng đột xuất: Đây là hình thức khen thưởng được trao kịp thời cho những cá nhân, tập thể, hộ gia đình nhanh chóng đạt được thành tích xuất sắc đột xuất, thể hiện sự nhạy bén và linh hoạt trong công tác đánh giá.

(3) Khen thưởng phong trào thi đua: Là sự công nhận đặc biệt cho những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do cấp có thẩm quyền phát động, chỉ đạo, đồng hành trong thời gian cụ thể hoặc thi đua theo chuyên đề, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

(4) Khen thưởng quá trình cống hiến: Là hình thức khen thưởng dành cho những cá nhân có quá trình đóng góp lâu dài trong các giai đoạn cách mạng, hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức chính trị.

(5) Khen thưởng theo niên hạn: Được trao tặng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích và có quá trình công tác xuất sắc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

(6) Khen thưởng đối ngoại: Là sự công nhận cho cá nhân, tập thể người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thể hiện tinh thần hợp tác và giao lưu quốc tế. Những hình thức khen thưởng này tạo động lực lớn để mọi thành viên xã hội tiếp tục phấn đấu và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Quy định về mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất theo Nghị định 98/2023

Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng số 01, được ban hành theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP, là công cụ quan trọng giúp tổ chức và cơ quan có thẩm quyền thực hiện quá trình đề xuất và xem xét các hình thức khen thưởng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi một số nội dung quan trọng trong tờ trình đề nghị khen thưởng:

- Ghi chú 1: Tên cơ quan, tổ chức trình khen: Đây là nơi ghi rõ tên của cơ quan hoặc tổ chức đang đề nghị khen thưởng.

- Ghi chú 2: Chữ viết tắt tên cơ quan hoặc tổ chức: Nếu có, ghi tên cơ quan hoặc tổ chức bằng chữ viết tắt.

- Ghi chú 3: Đối với các Ban Đảng: Thực hiện theo thể thức văn bản của Đảng, ghi chú này nhấn mạnh trên sự tuân thủ quy trình và quy định của Đảng.

- Ghi chú 4: Ghi rõ địa danh: Thông tin này giúp xác định rõ địa điểm hoạt động và đóng góp của cá nhân, tập thể, hộ gia đình.

- Ghi chú 5: Các hình thức khen thưởng: Cần ghi rõ hình thức khen thưởng mà tổ chức đề xuất, như công trạng, đột xuất, chuyên đề, cống hiến, niên hạn, đối ngoại.

- Ghi chú 6: Danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ: Điều này bao gồm việc lập tờ trình theo mẫu của Chính phủ, hoặc theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch nước tùy thuộc vào loại danh hiệu.

- Ghi chú 7: Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ: Mô tả chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị đề xuất khen thưởng.

- Ghi chú 8: Căn cứ đề nghị khen thưởng: Ghi rõ điểm, khoản, điều và tên văn bản mà tờ trình đang đề xuất khen thưởng.

- Ghi chú 9: Hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Ví dụ như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

- Ghi chú 10: Hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước: Bao gồm Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

- Ghi chú 11: Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu: Ghi rõ nguồn gốc và số lượng văn bản lưu trữ để theo dõi.

- Ghi chú 12: Ký hiệu người soạn thảo và số lượng bản phát hành: Ghi chú này nhấn mạnh trên trách nhiệm của người soạn thảo và số lượng bản phát hành để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.

 

3. Quy định về nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như thế nào?

Nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, được đề cập trong Điều 4 của Nghị định 98/2023/NĐ-CP, là cơ sở quan trọng đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện các biện pháp khen thưởng. Cụ thể, những nguyên tắc này bao gồm:

- Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, với nguyên tắc là không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Điều này nhấn mạnh tính công bằng và tính xứng đáng của khen thưởng.

- Cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, và hồ sơ.

- Kết quả khen thưởng thành tích đột xuất, thi đua theo chuyên đề không được sử dụng làm cơ sở để đề nghị khen thưởng công trạng.

- Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra đối với cá nhân, tập thể khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

- Đối với cá nhân, tập thể bị kỷ luật, sau khi chấp hành xong thời gian kỷ luật, cá nhân, tập thể lập được thành tích, thì thành tích khen thưởng được tính từ thời điểm chấp hành xong thời gian thi hành kỷ luật.

- Thời gian nghỉ thai sản đối với cá nhân theo quy định được tính để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

- Khi có nhiều cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn, lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

- Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung. Trường hợp cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn, thì thời gian để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện theo quy định chung. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt và tính đối xứng trong xét khen thưởng đối với cá nhân nữ lãnh đạo, quản lý.

Liên hệ hotline 1900.868644 hoặc email: luathoanhut.vn@gmail.com để được tư vấn