Tư vấn luật hình sự

TANDTC giải thích một số dấu hiệu định tội của tội phạm tham nhũng

TANDTC giải thích một số dấu hiệu định tội của tội phạm tham nhũng

21/03/2024 16:23:35

Ngày 30/12/2020, HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự 2015 trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, trong đó có giải thích một số dấu hiệu định tội của tội phạm tham nhũng