Tư vấn luật thừa kế

Mẹ đã mất thì con có được hưởng thừa kế với di sản của ông ngoại?

Mẹ đã mất thì con có được hưởng thừa kế với di sản của ông ngoại?

21/03/2024 18:08:49

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những quy định về Mẹ đã mất thì con có được hưởng thừa kế với di sản của ông ngoại?