Cân bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Trong lĩnh vực hóa học, việc cân bằng các phương trình phản ứng hóa học là một trong những kỹ năng quan trọng cần được nắm vững. Một trong những phản ứng hóa học phổ biến là phản ứng giữa sắt (II) oxit (FeO) và axit sunfuric (H2SO4) để tạo thành sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3), khí sunfur đioxit (SO2) và nước (H2O). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách cân bằng phản ứng này, cũng như các ứng dụng và khía cạnh quan trọng liên quan đến nó.

Khái niệm cơ bản về phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Cho phản ứng hóa học: FeS + H2SO4 đặc Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Sau

Giới thiệu về các chất tham gia phản ứng

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là một phản ứng hóa học quan trọng trong đó sắt (II) oxit (FeO) và axit sunfuric (H2SO4) tham gia phản ứng để tạo thành sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3), khí sunfur đioxit (SO2) và nước (H2O).

Sắt (II) oxit (FeO) là một chất rắn màu xám đen, có công thức hóa học là FeO. Nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp luyện kim, sản xuất thép và các ứng dụng khác.

Axit sunfuric (H2SO4) là một axit vô cơ mạnh, có công thức hóa học là H2SO4. Đây là một chất lỏng không màu, vô mùi, rất ăn mòn và phản ứng mạnh với nhiều chất khác.

Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) là một chất rắn tinh thể màu xanh lam, được sử dụng trong nhiều ứng dụng như sản xuất pigments, chất tẩy rửa và xử lý nước.

Khí sunfur đioxit (SO2) là một chất khí không màu, có mùi hôi trứng, được sử dụng rộng rãi trong các quy trình công nghiệp và sản xuất.

Nước (H2O) là một chất lỏng không màu, vô vị, vô mùi, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng hóa học và công nghiệp.

Cân bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Để cân bằng phương trình phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O, ta cần xác định số nguyên tử các nguyên tố tham gia phản ứng trước và sau phản ứng.

Trước khi cân bằng phương trình:

 • Nguyên tố sắt (Fe): 1 nguyên tử trong FeO, 2 nguyên tử trong Fe2(SO4)3
 • Nguyên tố lưu huỳnh (S): 1 nguyên tử trong H2SO4, 3 nguyên tử trong Fe2(SO4)3
 • Nguyên tố oxy (O): 1 nguyên tử trong FeO, 4 nguyên tử trong H2SO4, 12 nguyên tử trong Fe2(SO4)3, 2 nguyên tử trong SO2, 1 nguyên tử trong H2O
 • Nguyên tố hydro (H): 2 nguyên tử trong H2SO4, 2 nguyên tử trong H2O

Sau khi cân bằng phương trình: FeO + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

Bằng cách đưa các hệ số thích hợp vào phương trình, ta đã cân bằng được phản ứng hóa học FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

Cách tính toán các hệ số trong phương trình cân bằng

Xác định số nguyên tử của các nguyên tố

Trước khi tiến hành cân bằng phương trình, cần xác định số nguyên tử của các nguyên tố tham gia phản ứng. Ở đây, chúng ta có:

 • Sắt (Fe): 1 nguyên tử trong FeO, 2 nguyên tử trong Fe2(SO4)3
 • Lưu huỳnh (S): 1 nguyên tử trong H2SO4, 3 nguyên tử trong Fe2(SO4)3
 • Oxy (O): 1 nguyên tử trong FeO, 4 nguyên tử trong H2SO4, 12 nguyên tử trong Fe2(SO4)3, 2 nguyên tử trong SO2, 1 nguyên tử trong H2O
 • Hydro (H): 2 nguyên tử trong H2SO4, 2 nguyên tử trong H2O

Cân bằng phản ứng bằng phương pháp bán thức

Để cân bằng phương trình, ta có thể sử dụng phương pháp bán thức. Các bước như sau:

 1. Viết phương trình phản ứng chưa cân bằng: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 1. Cân bằng nguyên tử sắt (Fe): FeO + H2SO4 → 2Fe(SO4)3 + SO2 + H2O
 1. Cân bằng nguyên tử lưu huỳnh (S): FeO + 3H2SO4 → 2Fe(SO4)3 + SO2 + H2O
 1. Cân bằng nguyên tử oxy (O): FeO + 3H2SO4 → 2Fe(SO4)3 + SO2 + 2H2O
 1. Cân bằng nguyên tử hydro (H): FeO + 3H2SO4 → 2Fe(SO4)3 + SO2 + 2H2O

Như vậy, phương trình cân bằng cuối cùng là: FeO + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

Sử dụng phương pháp vector

Ngoài phương pháp bán thức, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp vector để cân bằng phương trình. Phương pháp này dựa trên việc xây dựng ma trận chứa số nguyên tử của các nguyên tố tham gia phản ứng.

Các bước như sau:

 1. Viết phương trình phản ứng chưa cân bằng: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 1. Xây dựng ma trận chứa số nguyên tử của các nguyên tố:
Nguyên tốFeOH2SO4Fe2(SO4)3SO2H2O
Fe10200
S01310
O141221
H02002
 1. Tìm vector cân bằng: Để cân bằng phương trình, chúng ta cần tìm vector cân bằng (x, y, z, t, w) sao cho: x(FeO) + y(H2SO4) = z(Fe2(SO4)3) + t(SO2) + w(H2O)

Giải hệ phương trình ta được: x = 1, y = 3, z = 2, t = 1, w = 2

 1. Viết phương trình cân bằng: FeO + 3H2SO4 → 2Fe(SO4)3 + SO2 + 2H2O

Ứng dụng của phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Trong sản xuất sắt (III) sunfat

Một trong những ứng dụng chính của phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là sản xuất sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Sắt (III) sunfat là một chất rắn tinh thể màu xanh lam, được sử dụng trong nhiều ứng dụng như:

 • Sản xuất pigments và chất tẩy rửa
 • Xử lý nước và nước thải
 • Sản xuất thuốc trừ sâu
 • Trong y học như chất tẩy uế, chất gây co mạch và chất phòng ngừa nhiễm trùng

Quy trình sản xuất sắt (III) sunfat thường bao gồm các bước sau:

 1. Phản ứng giữa sắt (II) oxit (FeO) và axit sunfuric (H2SO4) để tạo thành sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3), khí sunfur đioxit (SO2) và nước (H2O).
 2. Lọc và kết tinh sắt (III) sunfat từ dung dịch phản ứng.
 3. Sấy khô và tinh chế sản phẩm sắt (III) sunfat.

Trong công nghiệp luyện kim

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O cũng có ứng dụng quan trọng trong công nghiệp luyện kim. Trong quá trình sản xuất gang và thép, sắt (II) oxit (FeO) thường là một trong các nguyên liệu đầu vào. Phản ứng với axit sunfuric (H2SO4) có thể giúp loại bỏ các tạp chất và tinh chế sắt (II) oxit trước khi đưa vào quá trình luyện kim.

Ngoài ra, khí sunfur đioxit (SO2) thu được từ phản ứng cũng có thể được sử dụng trong các quy trình luyện kim, ví dụ như sản xuất axit sunfuric để tái sử dụng trong quá trình luyện kim.

Trong xử lý nước và nước thải

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O cũng có ứng dụng trong xử lý nước và nước thải. Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) thu được từ phản ứng này có thể được sử dụng như một chất coagulant và chất kết tủa trong các quy trình xử lý nước.

Khi được thêm vào nước hoặc nước thải, sắt (III) sunfat sẽ tạo ra các kết tủa có khả năng hấp phụ và loại bỏ các chất ô nhiễm như kim loại nặng, chất hữu cơ, vi sinh vật, v.v. Các kết tủa này có thể được lọc hoặc lắng để tách ra khỏi nước, giúp làm sạch nước một cách hiệu quả.

Ngoài ra, khí sunfur đioxit (SO2) thu được từ phản ứng cũng có thể được sử dụng trong các quy trình xử lý nước, ví dụ như khử trùng hoặc oxy hóa các chất ô nhiễm.

Trong công nghiệp hóa chất

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O cũng có ứng dụng trong công nghiệp hóa chất. Sản phẩm của phản ứng, như sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3) và khí sunfur đioxit (SO2), có thể được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho các quy trình sản xuất hóa chất khác.

Ví dụ, sắt (III) sunfat có thể được sử dụng trong sản xuất các loại pigments, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa và các sản phẩm hóa chức năng khác. Khí sunfur đioxit cũng có nhiều ứng dụng, chẳng hạn như sản xuất axit sunfuric, chất tẩy trắng và các hợp chất sunfur khác.

Như vậy, phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O không chỉ là một phản ứng quan trọng trong hóa học, mà còn có nhiều ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như luyện kim, xử lý nước và công nghiệp hóa chất.

Những### ƨơ về phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Phản ứng hóa học giữa sắt (II) oxit (FeO) và axit sunfuric (H2SO4) để tạo ra sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3), khí sunfur đioxit (SO2) và nước (H2O) là một trong những phản ứng quan trọng trong lĩnh vực hóa học. Phản ứng này diễn ra theo phương trình sau:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Trong đó, sắt (II) oxit và axit sunfuric là hai chất phản ứng ban đầu, sau khi phản ứng, ta thu được sắt (III) sunfat, khí sunfur đioxit và nước. Để hiểu rõ hơn về phản ứng này, chúng ta cần tìm hiểu về các đặc điểm và ứng dụng của nó.

Công thức và tính chất của các chất tham gia và sản phẩm

 • Sắt (II) oxit (FeO): Được biết đến với công thức hóa học FeO, là một hợp chất của sắt và oxi. Sắt (II) oxit là một chất rắn màu đen, không tan trong nước.
 • Axit sunfuric (H2SO4): Axit sunfuric có công thức hóa học H2SO4, là một axit strong, không màu, dạng lỏng, tan trong nước và có tính axit mạnh.
 • Sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3): Là một hợp chất của sắt và sunfat, có công thức hóa học Fe2(SO4)3. Đây là một chất rắn tinh thể màu xanh lam.
 • Khí sunfur đioxit (SO2): Là một khí không màu, có mùi khác nhau, tan trong nước để tạo thành axit sunfulforic yếu.
 • Nước (H2O): Là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, quan trọng trong nhiều phản ứng hóa học.

Cơ chế phản ứng

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O diễn ra thông qua quá trình trao đổi ion giữa các chất tham gia và sản phẩm. Cụ thể, sắt (II) oxit tác dụng với axit sunfuric tạo ra sắt (III) sunfat, khí sunfur đioxit và nước theo tỷ lệ cân bằng.

Điều kiện phản ứng

Để phản ứng diễn ra hiệu quả, cần có sự hiện diện của sắt (II) oxit và axit sunfuric ở tỷ lệ phù hợp, cũng như điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp.

Quá trình phản ứng FeO + H2SO4

Quá trình phản ứng giữa sắt (II) oxit và axit sunfuric là một quá trình hóa học quan trọng, tạo ra sắt (III) sunfat, khí sunfur đioxit và nước. Quá trình này có thể được mô tả qua các bước cụ thể sau:

Bước 1: Tạo thành sắt (III) sunfat

Trong bước này, sắt (II) oxit (FeO) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) để tạo ra sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Phản ứng xảy ra theo tỷ lệ cân bằng và tạo ra một phần của sản phẩm cuối cùng.

Bước 2: Phát sinh khí sunfur đioxit

Sau khi tạo thành sắt (III) sunfat, phản ứng tiếp tục tạo ra khí sunfur đioxit (SO2) như một sản phẩm phụ. Khí này thường được thu thập và xử lý trong quy trình sản xuất.

Bước 3: Tạo thành nước

Cuối cùng, trong quá trình phản ứng, nước (H2O) cũng được tạo ra như một sản phẩm phụ. Nước này có thể được tái sử dụng hoặc loại bỏ khỏi quá trình sản xuất.

Hiệu quả và ứng dụng của phản ứng

Phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O không chỉ là một phản ứng hóa học quan trọng mà còn có nhiều ứng dụng trong thực tế. Các sản phẩm của phản ứng này, như sắt (III) sunfat và khí sunfur đioxit, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất hóa chất, công nghiệp luyện kim và xử lý nước.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng hóa học giữa sắt (II) oxit và axit sunfuric để tạo ra sắt (III) sunfat, khí sunfur đioxit và nước. Chúng ta đã đi sâu vào công thức, tính chất, cơ chế phản ứng, quá trình phản ứng và ứng dụng của phản ứng FeO + H2SO4. Đồng thời, đã thấy rằng phản ứng này không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực hóa học mà còn có nhiều ứng dụng thực tiễn trong sản xuất sắt (III) sunfat, công nghiệp luyện kim, xử lý nước và công nghiệp hóa chất.

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email luathoanhut.vn@gmail.com để được giải đáp. Trân trọng!