Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi tiếp tục dính sai phạm

Từ đơn tố cáo, hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, được phát hiện.
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, nơi ông Nguyễn Văn Thành làm giám đốc liên tục dính đơn tố cáo, từ đó cơ quan chức năng phát hiện loạt sai phạm - Ảnh: T.M.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi, nơi ông Nguyễn Văn Thành làm giám đốc liên tục dính đơn tố cáo, từ đó cơ quan chức năng phát hiện loạt sai phạm - Ảnh: T.M.

Ngày 31-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Quảng Ngãi, với hàng loạt Từ đơn tố cáo, phát hiện nhiều vi phạm của giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng NgãiĐỌC NGAY

 

Đối với tố cáo ông Thành lập một số nội dung của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lập dự toán và thanh quyết toán; chuyển giao đánh giá hiệu quả đối với 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vi phạm quy định của Nhà nước (có 30 nội dung tố cáo). 

Đối với 5 nội dung tố cáo trong lập dự toán để thực hiện dự án hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai… không đúng quy định. Nội dung tố cáo này là đúng.

Trách nhiệm để xảy ra sai sót, vi phạm thuộc về ông Nguyễn Văn Thành.

Đối với hai nội dung tố cáo dự án ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc trên đất lúa và màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, chuyển giao và quản lý tài sản thực hiện chuyển giao tài sản trang thiết bị cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tịnh nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp Tịnh Thọ khai thác sử dụng là không đúng quy định…

Nội dung tố cáo này là đúng. Trách nhiệm thuộc về giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi.

Ngoài ra, ông Thành tham mưu chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định, phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ không đúng theo các quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi liên tục dính đến những vấn đề trong điều hành, thực hiện đề tài khoa học - Ảnh: T.M.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi liên tục dính đến những vấn đề trong điều hành, thực hiện đề tài khoa học - Ảnh: T.M.

Giám đốc sở liên tiếp dính đơn tố cáo

Với nội dung tố cáo ông Thành vi phạm pháp luật trong việc tham mưu chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện trong giai đoạn 2016-2021. 

Việc ông Thành giải trình có 9/22 đề tài, dự án xét giao trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi giai đoạn 2016-2020 theo quyết định của UBND tỉnh là không có cơ sở.

Bởi theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, chỉ xét giao trực tiếp các dự án do bộ quản lý hoặc ủy quyền cho địa phương thực hiện. Như vậy, nội dung tố cáo này là đúng.

Nội dung tố cáo ông Thành tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh, có nội dung không đúng quy định của pháp luật. Nội dung tố cáo này là tố cáo đúng một phần.

Trong kết luận tố cáo lần này, có 8 nhóm vấn đề với hàng loạt nội dung liên quan đến quản lý, điều hành, tham mưu và thực hiện các đề tài khoa học của ông Thành. Rất nhiều tố cáo đúng, sai sót, vi phạm đều thuộc về ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trước đó, ngày 12-12 Tuổi Trẻ Online có bài viết "Từ đơn tố cáo, phát hiện nhiều vi phạm của giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Quảng Ngãi". Lần kết luận đó công dân có 3 nội dung tố cáo và tất cả đều có thông tin tố cáo đúng.

Chủ tịch Quảng Ngãi cũng giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xác định cụ thể từng thành viên tham gia các hội đồng khoa học và công nghệ để kiểm điểm trách nhiệm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm.

Đôn đốc, tiếp nhận bản kiểm điểm và chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành theo quy định của pháp luật.