Thông tư 69/2023/TT-BTC sửa đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán?

Thông tư 69/2023/TT-BTC sửa đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán? Luật Hòa Nhựt chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề pháp luật liên quan qua bài viêt chi tiết dưới đây để quý khách có thêm hữu ích về nội dung này:

1. Sửa đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán theo Thông tư 69/2023/TT-BTC?

Ngày 15/11/2023, Thông tư 69/2023/TT-BTC đã chính thức ra đời, mang theo những điều chỉnh và bổ sung quan trọng cho hệ thống quy định về thị trường chứng khoán Việt Nam, từ Thông tư 57/2021/TT-BTC. Mục tiêu của sửa đổi này là để điều chỉnh lộ trình tái cấu trúc thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, và thị trường giao dịch các loại chứng khoán. Nội dung chính của Thông tư 69/2023/TT-BTC làm thay đổi lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán như sau:

(1) Theo đó, theo quy định tại Thông tư 69/2023/TT-BTC, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thống nhất và tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền với bảo đảm niêm yết. Thị trường giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch sẽ phải tuân theo các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều này nhằm tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia.

(2) Trước ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của các tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Điều kiện niêm yết này đặt ra để đảm bảo rằng các tổ chức mới tham gia thị trường đều đáp ứng các tiêu chí về quy mô và chất lượng. Đồng thời, yêu cầu vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết không dưới 120 tỷ đồng, nhằm tăng cường sức mạnh tài chính của các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường.

(3) Kể từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Điều này không chỉ là bước tiến quan trọng trong quản lý thị trường chứng khoán mà còn là động lực cho sự đa dạng hóa và phát triển của thị trường, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

(4) Cũng từ ngày 01/7/2025, Thông tư 69/2023/TT-BTC quy định rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức. Điều này có thể được hiểu như một bước nhằm kiểm soát sự tăng trưởng nhanh chóng và đồng đều của thị trường chứng khoán, giúp đảm bảo tính ổn định và sự cân nhắc cẩn thận trong quá trình mở rộng.

(5) Cuối cùng, theo quy định của Thông tư, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa với việc tập trung và tăng cường quy mô của thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, giúp tạo ra một môi trường giao dịch mạnh mẽ và linh hoạt hơn, thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Qua Thông tư 69/2023/TT-BTC, có thể thấy rõ sự thay đổi đáng kể trong lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán so với quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC. Theo quy định mới này, thời gian dự kiến cho quá trình tái cấu trúc thị trường đã được điều chỉnh một cách chi tiết và linh hoạt hơn.

Cụ thể, theo Thông tư mới, thời gian hoàn thành sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu đã được lùi từ năm 2023 theo quy định cũ sang năm 2025, và từ năm 2025 lại được lùi tiếp sang năm 2026. Điều này cho thấy sự cân nhắc và tính linh hoạt của cơ quan quản lý trong việc điều chỉnh các quy định để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của quá trình tái cấu trúc thị trường.

Thay đổi về thời gian này có thể được giải thích bằng nhiều yếu tố, bao gồm ảnh hưởng của các biến động kinh tế, tình hình thị trường, và sự chuẩn bị của các bên liên quan. Điều này cũng một lần nữa thể hiện cam kết của cơ quan quản lý trong việc tối ưu hóa kế hoạch sắp xếp lại thị trường, đồng thời đảm bảo rằng quá trình này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và bền vững.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức từ thời điểm nào?

Từ khoản 3 Điều 1 của Thông tư 69/2023/TT-BTC, chi tiết lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, và chứng quyền đã được điều chỉnh như sau:

- Trước ngày 01 tháng 7 năm 2025: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên tại thời điểm đăng ký niêm yết. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của các tổ chức mới tham gia thị trường chứng khoán.

- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của bất kỳ tổ chức nào. Quy định này có thể được hiểu như một biện pháp hạn chế sự gia tăng quá nhanh của các cổ phiếu mới niêm yết, giúp kiểm soát thị trường và tăng cường tính ổn định.

- Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức niêm yết từ Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Điều này nhằm tập trung và tăng cường quy mô của thị trường giao dịch chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường.

- Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch từ Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của bất kỳ tổ chức nào, nhằm giữ cho quy mô thị trường được duy trì ổn định và không tăng quá nhanh.

Theo quy định mới của Thông tư 69/2023/TT-BTC, có một sự điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến thời hạn mà Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức. Theo quy định cũ tại Thông tư 57/2021/TT-BTC, thời hạn này dự kiến là 2 năm từ năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định mới, thời hạn này đã được lùi sang năm 2025.

Điều này có nghĩa là, từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức. Quy định này thể hiện một bước đi quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý sự gia tăng của cổ phiếu mới trên thị trường chứng khoán. Bằng cách này, cơ quan quản lý đặt ra biện pháp hạn chế để đảm bảo tính ổn định và sự cân nhắc cẩn thận trong quá trình phát triển của thị trường. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện cho sự chuyển đổi và tái cấu trúc thị trường giao dịch chứng khoán theo hướng có lợi nhất cho sự phát triển bền vững.

3. Xử lý như nào đối với hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 01/7/2025

Theo khoản 4 Điều 1 của Thông tư 69/2023/TT-BTC, một quy định quan trọng liên quan đến việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu đã được đề cập như sau:

Trường hợp một tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà hồ sơ này chưa được chấp thuận niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức đó sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước ngày 08 tháng 7 năm 2025. Quy định này nhấn mạnh vào việc chuyển giao trách nhiệm giữa các sở giao dịch để đảm bảo quá trình xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết diễn ra một cách liền mạch và hiệu quả.

Thực hiện việc chuyển giao trước ngày 08 tháng 7 năm 2025 giúp Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có đủ thời gian để tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức theo quy định của pháp luật. Điều này làm nổi bật cam kết của cơ quan quản lý trong việc duy trì tính minh bạch và công bằng trong quá trình niêm yết cổ phiếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi và tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Theo quy định này, những hồ sơ này sẽ được chuyển sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 08 tháng 7 năm 2025. Quy định này mang lại sự minh bạch và công bằng trong việc xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết của tổ chức, giúp đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách liền mạch và hiệu quả. Việc chuyển giao trách nhiệm giữa các sở giao dịch cũng thể hiện cam kết của cơ quan quản lý trong việc duy trì sự ổn định và tính minh bạch trong quá trình niêm yết cổ phiếu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển đổi và tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo hướng có lợi nhất cho sự phát triển bền vững.

Liên hệ qua 1900.868644 hoặc luathoanhut.vn@gmail.com