Tìm hiểu về các chất amin bậc một và ưng dụng của chúng

Giới thiệu: Trong ngành hóa học, các hợp chất amin đóng vai trò vô cùng quan trọng và có nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống. Trong số các loại amin, amin bậc một là một trong những nhóm chất có nhiều đặc tính đáng chú ý và được ứng dụng rộng rãi. Vậy chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các nội dung sau.

Định nghĩa và đặc điểm của amin bậc một

Lý thuyết về Amin chi tiết và bài tập vận dụng

Amin bậc một là gì?

Amin bậc một, còn được gọi là mono-amin, là một nhóm hợp chất hữu cơ có cấu trúc phân tử chứa một nhóm amin (-NH2) gắn với một hoặc nhiều nhóm hiđrocacbon no (R-NH2). Trong đó, R có thể là một nhóm alkyl hoặc aril.

Một số ví dụ về amin bậc một bao gồm: metylamin (CH3NH2), etylamin (C2H5NH2), n-propylamin (CH3CH2CH2NH2), anilin (C6H5NH2), benzylamin (C6H5CH2NH2),...

Cách thức tạo thành amin bậc một

Amin bậc một có thể được tổng hợp thông qua các phản ứng khác nhau, như:

 • Phản ứng của muối amin với bazơ:

  R-NH3+ + OH- → R-NH2 + H2O

 • Phản ứng khử chức năng nitro:

  R-NO2 + 6[H] → R-NH2 + 2H2O

 • Phản ứng halogenoalifát với amoniac:

  R-X + NH3 → R-NH2 + HX

 • Phản ứng este với amoniac:

  R-COO-R' + NH3 → R-NH2 + R'-OH

Đặc điểm cấu tạo và tính chất của amin bậc một

 • Về cấu tạo:
  • Chứa một nhóm amin (-NH2) gắn với một hoặc nhiều nhóm hiđrocacbon no (R-NH2).
  • R có thể là một nhóm alkyl (CH3-, C2H5-,...) hoặc aril (C6H5-).
 • Về tính chất lý hóa:
  • Điện tích của nhóm amin (-NH2) khiến amin bậc một mang tính bazơ.
  • Có nhiệt độ sôi thấp hơn các amin bậc cao do lực liên kết hiđro giữa phân tử.
  • Tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
  • Phản ứng với axit vô cơ để tạo muối amin.
 • Về tính chất hóa học:
  • Dễ dàng tham gia phản ứng thế,取代phản ứng, phản ứng oxi hóa-khử,...
  • Có thể tham gia phản ứng trung hòa axit và muối với axit.
  • Có thể tham gia phản ứng alkyl hóa, acyl hóa,...

Các loại amin bậc một thông dụng và ứng dụng

Metylamin (CH3NH2)

Đặc điểm và tổng hợp metylamin

 • Metylamin là một amin bậc một có công thức phân tử là CH3NH2.
 • Là chất lỏng không màu, có mùi hôi, tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
 • Tổng hợp metylamin bằng cách khử chức năng nitơ của nitroetan hoặc phản ứng của methylhalogenua với amoniac.

Ứng dụng của metylamin

 • Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất:
  • Sản xuất thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, chất tạo mùi,...
  • Sản xuất hợp chất trung gian trong các phản ứng hữu cơ khác.
 • Ứng dụng trong y học:
  • Sử dụng trong công thức các loại thuốc giảm đau, kháng histamin,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp hợp chất dược phẩm.
 • Ứng dụng trong nông nghiệp:
  • Sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ.
  • Sử dụng làm chất khử trùng, tẩy rửa trong nông nghiệp.

Etylamin (C2H5NH2)

Đặc điểm và tổng hợp etylamin

 • Etylamin là một amin bậc một có công thức phân tử là C2H5NH2.
 • Là chất lỏng không màu, mùi hôi, dễ bay hơi, tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
 • Tổng hợp etylamin bằng cách khử chức năng nitơ của nitroetan hoặc phản ứng của etylhalogenua với amoniac.

Ứng dụng của etylamin

 • Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất:
  • Sử dụng làm chất trung gian trong các phản ứng hữu cơ.
  • Sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa,...
 • Ứng dụng trong y học:
  • Sử dụng trong các công thức thuốc giảm đau, kháng histamin,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp hợp chất dược phẩm.
 • Ứng dụng trong nông nghiệp:
  • Sử dụng làm chất khử trùng, tẩy rửa trong nông nghiệp.
  • Sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ.

n-Propylamin (CH3CH2CH2NH2)

Đặc điểm và tổng hợp n-propylamin

 • n-Propylamin là một amin bậc một có công thức phân tử là CH3CH2CH2NH2.
 • Là chất lỏng không màu, mùi hôi, dễ bay hơi, tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
 • Tổng hợp n-propylamin bằng cách khử chức năng nitơ của 1-nitropropan hoặc phản ứng của n-propylhalogenua với amoniac.

Ứng dụng của n-propylamin

 • Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất:
  • Sử dụng làm chất trung gian trong các phản ứng hữu cơ.
  • Sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, chất tạo mùi,...
 • Ứng dụng trong y học:
  • Sử dụng trong các công thức thuốc giảm đau, kháng histamin,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp hợp chất dược phẩm.
 • Ứng dụng trong nông nghiệp:
  • Sử dụng làm chất khử trùng, tẩy rửa trong nông nghiệp.
  • Sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ.

Anilin (C6H5NH2)

Đặc điểm và tổng hợp anilin

 • Anilin là một amin bậc một có công thức phân tử là C6H5NH2.
 • Là chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng, dễ bay hơi, tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
 • Tổng hợp anilin bằng cách khử chức năng nitro của nitrobenzen hoặc phản ứng của clorobenzen với amoniac.

Ứng dụng của anilin

 • Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất:
  • Sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, cao su nhân tạo,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác.
 • Ứng dụng trong y học:
  • Sử dụng trong các công thức thuốc giảm đau, kháng histamin,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp hợp chất dược phẩm.
 • Ứng dụng trong nông nghiệp:
  • Sử dụng làm chất khử trùng, tẩy rửa trong nông nghiệp.
  • Sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ.

Benzylamin (C6H5CH2NH2)

Đặc điểm và tổng hợp benzylamin

 • Benzylamin là một amin bậc một có công thức phân tử là C6H5CH2NH2.
 • Là chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng, dễ bay hơi, tan tốt trong nước và các dung môi hữu cơ.
 • Tổng hợp benzylamin bằng cách khử chức năng nitro của nitrobenzen hoặc phản ứng của benzyhalogenua với amoniac.

Ứng dụng của benzylamin

 • Ứng dụng trong công nghiệp hóa chất:
  • Sử dụng làm chất trung gian trong sản xuất thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, cao su nhân tạo,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác.
 • Ứng dụng trong y học:
  • Sử dụng trong các công thức thuốc giảm đau, kháng histamin,...
  • Sử dụng trong các phản ứng tổng hợp hợp chất dược phẩm.
 • Ứng dụng trong nông nghiệp:
  • Sử dụng làm chất khử trùng, tẩy rửa trong nông nghiệp.
  • Sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại phân bón hữu cơ.

Các phương pháp tổng hợp amin bậc một

Phương pháp khử chức năng nitro

 • Nguyên lý:
  • Chức năng nitro (-NO2) được khử thành nhóm amin (-NH2).
  • Phương pháp thường sử dụng các tác nhân khử như hydro , thiựcvật khử, kim loại và axit,...
 • Ví dụ:

  R-NO2 + 6[H] → R-NH2 + 2H2O

 • Ưu điểm:
  • Cho suất xuất cao.
  • Phổ biến và dễ thực hiện.
  • Cho phép tổng hợp nhiều amin bậc một khác nhau.
 • Nhược điểm:
  • Cần điều kiện phản ứng khắc nghiệt (pH, nhiệt độ, áp suất...).
  • Có thể xảy ra một số phản ứng phụ.

Phương pháp phản ứng halogenoalifát với amoniac

 • Nguyên lý:
  • Halogenoalifát (R-X) phản ứng với amoniac (NH3) tạo thành amin bậc một.
  • Thường sử dụng các halogenua như clorua, bromua, iotua.
 • Ví dụ:

  R-X + NH3 → R-NH2 + HX

 • Ưu điểm:
  • Cho suất xuất cao.
  • Phổ biến và dễ thực hiện.
  • Có thể tổng hợp được nhiều loại amin bậc một.
 • Nhược điểm:
  • Cần điều kiện phản ứng khắc nghiệt (nhiệt độ, áp suất...).
  • Có thể xảy ra phản ứng phụ.

Phương pháp phản ứng muối amin với bazơ

 • Nguyên lý:
  • Muối amin (R-NH3+) phản ứng với bazơ (OH-) tạo thành amin bậc một.
  • Thường sử dụng các muối như hydrocloric, sunfuric,...
 • Ví dụ:

  R-NH3+ + OH- → R-NH2 + H2O

 • Ưu điểm:
  • Điều kiện phản ứng nhẹ nhàng.
  • Dễ thực hiện, cho suất xuất cao.
  • Có thể tổng hợp được nhiều loại amin bậc một khác nhau.
 • Nhược điểm:
  • Cần sử dụng muối amin, có thể tăng chi phí sản xuất.
  • Đôi khi cần kiểm soát pH của hệ thống phản ứng.

Phương pháp phản ứng amoniac với aldehyd hoặc keton

 • Nguyên lý:
  • Amoniac (NH3) phản ứng với aldehyd hoặc keton tạo thành amin bậc một.
  • Phản ứng này còn được gọi là phản ứng Gabriel.
 • Ví dụ:

  R-CHO + NH3 → R-CH2-NH2 + H2O

 • Ưu điểm:
  • Cho phép tổng hợp các amin không chứa nhóm nitro.
  • Dễ thực hiện và chi phí thấp.
 • Nhược điểm:
  • Không thể tổng hợp được nhiều loại amin bậc một.
  • Có thể cần sử dụng chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ba loại amin bậc một phổ biến là n-propylamin, anilin và benzylamin. Chúng ta đã cùng nhau khám phá đặc điểm, tổng hợp và ứng dụng của từng loại amin này trong công nghiệp hóa chất, y học và nông nghiệp.

Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu về các phương pháp tổng hợp amin bậc một bằng cách sử dụng phản ứng khử chức năng nitro, phản ứng halogenoalifát với amoniac, phản ứng muối amin với bazơ và phản ứng amoniac với aldehyd hoặc keton. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, giúp cho quá trình tổng hợp amin trở nên linh hoạt và đa dạng.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về amin bậc một cũng như quy trình tổng hợp chúng. Đồng thời, hi vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho công việc nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế của bạn.

Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email luathoanhut.vn@gmail.com để được giải đáp. Trân trọng!