Tổng hợp các văn bản hướng dẫn tăng lương hưu mới nhất

Dưới đây là bài viết liên quan đến nội dung Tổng hợp các văn bản hướng dẫn tăng lương hưu mới nhất. Mời quý bạn đọc tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết có liên quan.

1. Tổng hợp văn bản hướng dẫn tăng lương hưu

(1) Nghị quyết 69/2022/QH15, ngày 11/11/2022, về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội ban hành. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, sẽ thực hiện việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, còn có sự điều chỉnh tăng 12,5% đối với lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng được bảo đảm bởi ngân sách nhà nước, đồng thời hỗ trợ đặc biệt đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Chuẩn trợ cấp người có công cũng được điều chỉnh không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội liên quan đến lương cơ sở.

(2) Nghị định 42/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023, về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 14/8/2023. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2023.

(3) Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2023, hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cũng có hiệu lực từ ngày 14/8/2023.

(4) Công văn 2664/LĐTBXH-BHXH, ngày 13/7/2023, đã được gửi đến BHXH Việt Nam, yêu cầu tổ chức thực hiện việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định.

(5) Thông báo 3347/TB-BHXH, ngày 11/7/2023, của BHXH TPHCM về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

(6) Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH, ngày 04/7/2023, thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP do BHXH Thành phố Hà Nội ban hành.

(7) Công văn 2122/BHXH-CSXH, ngày 12/7/2023, của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

(8) Công văn 3094/BHXH-CĐ, ngày 03/7/2023, về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do BHXH TPHCM ban hành.

(9) Tại phiên họp thường trực Chính phủ ngày 12/7/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị, trong tháng 8/2023, Bộ LĐTB&XH và BHXH Việt Nam phối hợp và ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

2. Quy định về tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được ban hành với các điều chỉnh chi tiết như sau:

Từ ngày 01/7/2023, áp dụng các điều chỉnh sau đây: Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 01/7/2023, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi điều chỉnh theo mục (1), nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định nêu trên sẽ là căn cứ để tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo của lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng. Sau khi đã thực hiện các điều chỉnh ban đầu (theo mục (1) và mục (2)), mức hưởng mới sẽ được sử dụng làm cơ sở cho các điều chỉnh tiếp theo, bao gồm cả điều chỉnh theo quy định về mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng như mô tả trong yêu cầu trước đó. Vậy nên, bất kỳ điều chỉnh nào sau đó sẽ được áp dụng dựa trên mức hưởng mới này. Điều này giúp đảm bảo tính liên tục và hệ thống trong quá trình điều chỉnh các khoản lương hưu và trợ cấp liên quan.

Chính sách tăng lương hưu được triển khai từ ngày 01/7/2023, tuy nhiên, cho đến ngày 14/8/2023, Nghị định 43/2023/NĐ-CP mới chỉ chính thức có hiệu lực. Do đó, trong kỳ trả lương tháng 7/2023, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời không thực hiện chi trả theo mức lương hưu mới. Và để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã, vào ngày 12/7/2023, chuyển Công văn số 2122/BHXH-CSXH đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm xin ý kiến thống nhất về việc tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho những người được tăng lương hưu và trợ cấp theo quy định của Nghị định 42/2023/NĐ-CP từ ngày 14/8/2023, cùng việc truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023. Sau khi đã nhận được sự thống nhất từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 451/CSXH-HT. Thông qua thông báo trong kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023, đồng thời tiến hành truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa nhận được của tháng 7/2023 cho những người hưởng. Vừa qua thì gần 3 triệu người đang hưởng lương hưu trên cả nước đã được nhận mức lương hưu mới.

3. Đối tượng áp dụng chế độ tăng lương hưu

Nghị định 42/2023/NĐ-CP áp dụng điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với nhóm đối tượng sau, đề cập đến những người đang hưởng các quyền lợi trước ngày 01/7/2023:

+ Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, bao gồm cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. Các đối tượng này đều được xác định theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm nghề nghiệp, thời gian tham gia bảo hiểm, và các điều kiện cụ thể liên quan đến lương hưu và các quyền lợi khác.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. Đối tượng này thường bao gồm những người làm công tác quản lý, tổ chức, và thực hiện các nhiệm vụ quản lý công dân và phát triển địa phương.

+ Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật, cũng như theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

+ Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

+ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg và theo quy định của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

+ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

+ Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

Sau khi thực hiện điều chỉnh, nhóm đối tượng nêu trên, nếu có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh theo quy định.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.868644 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: luathoanhut.vn@gmail.com. Trân trọng!